#உலக செய்திகள் | 20/08/2022 | saturday | World News | Myanmar | Sri Lanka | China vs US | Ukraine #news #breakingnews #dailynews #russiaukraine, World News 2022

#news #breakingnews #dailynews #russiaukraine #worldnews #instanews #newspaper #world #cnn #goodnews #magazine #entertainmentnews #artnews #america #family #iran #newsletter #newsupdate #newstart #politics #usa #ecommerce #fashionnews #concert #foxnews

சாணக்யா!

அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம்.

A Tamil media channel focusing on ,

Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment.

Connect with Chanakyaa:

SUBSCRIBE US to get the latest news updates: https://www.youtube.com/Chanakyaa

Visit Chanakyaa Website -https://chanakyaa.in/

Like Chanakyaa on Facebook – https://www.facebook.com/chanakyaaonline/

Follow Chanakyaa on Twitter – https://twitter.com/ChanakyaaTv

Follow Chanakyaa on Instagram – https://www.instagram.com/chanakyaa_tv/?hl=en

Android App – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.chanakyaa

#உலக செய்திகள் | 20/08/2022 | saturday | World News | Myanmar | Sri Lanka | China vs US | Ukraine World News #instanews #newspaper #world #cnn #goodnews #magazine 2022

3 thoughts on “#உலக செய்திகள் | 20/08/2022 | saturday | World News | Myanmar | Sri Lanka | China vs US | Ukraine #WorldNews 2022”
  1. யாரும் நம்பாதீர்கள் இதில் வில்லங்கம் இருக்கும் எச்சரிக்கை இதில் இந்தியா உசாராக இருக்க வேண்டும்

  2. இந்தியாவிடம் நட்பு வேண்டும். ஆனால் சீனாவிடம் தீராக காதல்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: